щодо наміру отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел Хвостосховища «ІІІ карта» гірничого департаменту, відкриті розробки

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, Гірничий департамент, відкриті розробки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі ГД ПАТ «АМКР») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для хвостосховища «ІІІ карта».

Виконання вимог нормативно–правових актів в сфері охорони навколишнього природного середовища, в т.ч. охорони атмосферного повітря, є одним з основних обов’язків ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та задекларовано Екологічною політикою, спрямованою на забезпечення екологічної безпеки регіону.

Опис промислового об’єкту: Адреса розташування хвостосховища «ІІІ карта» Гірничого департаменту, відкриті розробки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 50026 Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Збагачувальна, 57.

Мета надання документів: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для планованої діяльності хвостосховища «ІІІ карта», у зв’язку з отриманням позитивного Висновку з ОВД «Нове будівництво хвостосховища «ІІІ карта» шламового господарства рудозбагачувальної фабрики на території Гречаноподівської та Новолатівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», виданого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України від 02.08.2022 року за № 21/01-20214137683/1.

Опис виробництв та технологічного устаткування: Планована діяльність передбачає будівництво хвостосховища «ІІІ карта» для складування хвостів збагачення в зв’язку з досягненням діючими хвостосховищами межі економічної доцільності і фізичної можливості їх нарощування. Хвостосховище «ІІІ карта» з відміткою гребня огороджувальної дамби +100,0 м дозволить ввести додаткову ємність для складування хвостів збагачення (місця видалення відходів) з корисним об’ємом 29,4 млн. м3. Хвостосховище складається з п’яти відсіків і направляючого каналу в чаші хвостосховища, які облаштовуються за допомогою розділяючих дамб відсіків та супутньої системи комунікацій та допоміжних споруд. У відсіках розташовуються карти намиву. Передбачається одночасна експлуатація хвостосховища та нарощування ярусів дамб. В результаті планованої діяльності на території хвостосховища «ІІІ карта» з’явиться 9 неорганізованих джерел викидів. Для зменшення негативного впливу шламового господарства на навколишнє середовище після введення в експлуатацію хвостосховища «ІІІ карта» та виконання в повному обсязі проектних рішень щодо будівництва діючих хвостосховищ «IV карта», «Миролюбівка» та «Центральне» передбачається їх планомірне виведення з експлуатації. Більш детальний опис промислового об’єкта, виробництва та технологічного устаткування наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності хвостосховища «ІІІ карта» складають близько 262,5 тон, без врахування викидів від пересувних джерел (двигунів внутрішнього згорання), та містять основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, метали та їх сполуки, неметанові леткі органічні сполуки та ін. Вміст речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом складає 99,998% від загальних викидів хвостосховища «ІІІ карта». Вміст викидів забруднюючих речовин від зварювальних та фарбувальних робіт в загальній сумі складає 0,002% від загальних викидів хвостосховища «ІІІ карта». Також при виробничій діяльності будуть відбуватися викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання автотранспорту. Більш детальні відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування : Хвостосховище «ІІІ карта» не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв. Однак згідно з вимогами Висновку з ОВД передбачено комплекс заходів щодо пилопригнічення, а саме: розроблені маршрути для поливу водою автодоріг, відвалів, кар’єрів та інших об’єктів та їх частота, передбачено при необхідності покриття пилуючих поверхонь зв’язуючими речовинами. Для запобігання пилоутворення при транспортуванні та зберіганні сипучих та дрібноштучних матеріалів передбачено використання засобів захисту від неконтрольованих просипів та пиління. Більш розширена інформація щодо заходів по впровадженню найкращих існуючих технологій виробництв наведена в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На хвостосховищі «ІІІ карта» відсутні організовані стаціонарні джерела викидів та джерела залпових викидів тому Заходи зі скорочення викидів забруднюючих речовин для досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин та Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються. На території хвостосховища не зберігаються небезпечні речовини тому Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітряне для хвостосховища «ІІІ карта» не розробляються.

Проектом розвитку ПАТ «АМКР» ліквідація хвостосховища «ІІІ карта» в найближчі 5 років не передбачено, тому заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розробляються.

На хвостосховищі «ІІІ карта» розроблені заходи з ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря та охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Більш детально вся інформація щодо цих заходів наведена у «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: На хвостосховищі «ІІІ карта» відсутні організовані стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин тому Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відсутні.  Для неорганізованих джерел викидів розроблені пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди. Детальні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, умови та вимоги для кожного джерела викидів наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

«Інформація про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості» по хвостосховищу «ІІІ карта» ГД ПАТ «АМКР» надана Дніпропетровській обласній державній адміністрації та розміщена на сайті metalurg.online та у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства отримати Дозвіл на викиди приймаються протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення, яка є датою початку громадського обговорення.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо намірів підприємства отримати Дозвіл на викиди для хвостосховища «ІІІ карта» ГД ПАТ «АМКР» звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації (пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49004, тел. 742-80-58, гарячої лінії Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 0-800-505-600).

Ознайомитись з інформацією про отримання дозволу для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Гірничий департамент, відкриті розробки. Нове будівництво хвостосховища «III карта») для можна також за посиланням.